Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thừa Thiên Huế triển khai nhiều hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa

27/11/2021 10:30

Thói quen sử dụng rác thải nhựa và túi ni long khó phân hủy khiến môi trường đứng trước nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng. Cùng với các thành phố khác tại Việt Nam, Thừa Thiên Huế cũng đang có nhiều hoạt động thiết thực trong phong trào giảm thiểu rác thải nhựa.

Ngày 02/03/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ thị yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch, kế hoạch tự kiểm tra về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong đơn vị, đơn vị trực thuộc và thực hiện một số các hoạt động cụ thể như sau: Tiếp tục phát huy, lan tỏa phong trào "Ngày Chủ nhật xanh”, "Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” theo nội dung tại Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2019 về việc thực hiện phong trào "Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”;

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) – Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và Hội thảo Khởi động Dự án Dự án "Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động cụ thể thực hiện Chỉ thị 09. Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ TP. Huế bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa, thông qua một loạt các biện pháp can thiệp với sự tham gia của các bên liên quan bao gồm các khối công tư, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng địa phương. Kết quả mong đợi là đến năm 2024, Huế trở thành Đô thị giảm nhựa với 70% chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý, đồng thời rác tái chế từ bãi chôn lấp được đẩy mạnh thu hồi.

Hiện tại giữa PRO Việt Nam và Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) đang triển khai chương trình truyền thông "Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững”.

Tại TP Huế, Chương trình sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp tới các hộ gia đình, cơ quan, trường học và truyền thông gián tiếp qua các tin bài đăng trên truyền hình, website, fanpage, báo in, báo điện tử, đồng bộ với chương trình kế hoạch phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn của UBND Thành phố Huế.

𝑿𝒆𝒎 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒕𝒂̣𝒊: http://quanly.moitruongvadothi.vn/.../Thua-Thien-Hue...

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử