Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông tin dự án khởi công: Dự án mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp chất thải rắn Thủy Phương

26/05/2021

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2021, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) đã tiến hành khởi công công trình Bãi chôn lấp rác số 3 Thủy Phương thuộc công trình thuộc Dự án "Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương"

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Sự cần thiết phải đầu tư

Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang có khối lượng bình quân khoảng gần 500 tấn/ngày, chiếm hơn 80% tổng lượng rác toàn tỉnh. Toàn bộ lượng rác trên được xử lý 100% bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh tại Bãi chôn lấp rác thải Khu xử lý chất thải rắn Thủy Phương (TX. Hương Thủy). Sau khi Ô chôn lấp số 2, Bãi chôn lấp rác Thủy Phương lấp đầy, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có cơ sở xử lý rác nào đủ điều kiện để tiếp nhận và xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Trước tình thế bức bách trên, để không bị gián đoạn việc xử lý gần 500 tấn rác/ngày trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, từ quý II/2020 thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã giao HEPCO làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Mở rộng, cải tạo Bãi chôn lấp rác Thủy Phương, đồng thời yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định. Dự án Mở rộng, cải tạo Bãi chôn lấp rác Thủy Phương nằm trong Khu xử lý chất thải rắn Thuỷ Phương đã được xác định trong quy hoạch chung tổng thể thành phố Huế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Căn cứ pháp lý

Thông báo số 211/TB-UBND ngày 05/6/2020 của UBND Tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/6/2020

Công văn số 7396/UBND-XDCB ngày 17/8/2020 của UBND Tỉnh về việc bổ sung ngân sách thành phố Huế để triển khai thực hiện Mở rộng bãi rác Thủy Phương

Công văn số 4012/UBND-XD Ngày 21/8/2020 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện dự án Mở rộng bãi chôn lấp rác Thủy Phương

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND thành phố Huế về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương ngày 05/3/2021 của UBND Thị xã Hương Thủy

Quyết định số 146/QĐ-STNMT ngày 14/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Mở rộng bãi chôn lấp rác Thủy Phương

Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương trong năm 2021 trên địa bàn thị xã Hương Thủy ngày 19/4/2021 của UBND Tỉnh

Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Mở rộng bãi chôn lấp rác Thủy Phương

3. Quy mô đầu tư

+ Diện tích bãi chôn lấp rác: 3,44 ha,dung tích bãi dự kiến 250.000 m3, được sử dụng chôn lấp rác thải trong thời gian khoảng 2 năm.

+ Dự án nâng cấp, cải tạo Bãi chôn lấp rác Thủy Phương được thiết kế theo phương pháp kết hợp, có diện tích đáy ô chôn lấp 10.316 m2 và mặt ô chôn lấp 19.360 m2. Đáy Bãi chôn lấp được phủ lớp chống thấm HDPE dày 1,5mm, tầng lọc bằng đá dăm dày 30cm. Quanh Bãi chôn lấp được xây dựng các đê con phân chia ô rác và ngăn nước rác chảy vào hệ thống thoát nước mưa. Ngoài ra còn có các hạng mục quan trọng khác như: đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt, thoát nước ngầm đáy bãi, hệ thống thoát nước rỉ rác, trạm bơm nước rỉ rác, điện chiếu sáng...

+ Tổng mức đầu tư dự án: 14,9 tỷ đồng.

4. Xử lý nước rỉ rác

Bên cạnh Dự án Mở rộng, cải tạo Bãi chôn lấp rác Thủy Phương, để nâng cao chất lượng xử lý nước rỉ rác cho bãi chôn lấp rác cũ và bãi rác mở rộng đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường, UBND Tỉnh đã thống nhất cho đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác. Ngày 13/11/2020, HĐND Tỉnh đã thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo bãi chôn lấp Thủy Phương, trong đó có hạng mục xử lý nước rỉ rác với quy mô đầu tư như sau:

+ Công suất xử lý nước rỉ rác: 215m3/ngày đêm.

+ Công nghệ xử lý: xử lý hóa lý kết hợp công nghệ RO, nước sau xử lý đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT và cột A QCVN 25:2009/BTNMT.

+ Tổng mức đầu tư của hạng mục 26,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai Dự án "Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương", phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021 để kịp gối đầu khi Bãi rác số 2 lấp đầy nhằm đảm bảo công tác xử lý rác liên tục của Tỉnh. Việc thực hiện dự án Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương cùng với việc nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác khi hoàn thành sẽ giải quyết được nhu cầu cấp bách cho công tác xử lý rác trên địa bàn Tỉnh, đảm bảo các yêu cầu về môi trường.

Tin bài: HEPCO

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử