Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Thông báo nhắc lại giờ thu gom rác ban đêm vào mùa đông

31/10/2021 08:50

Chi tiết lịch trình thu gom tại: http://www.hepco.com.vn/.../Lich-trinh-ve-sinh-thu-gom...

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử