Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng về phân loại rác

23/09/2021 8:56

Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) đang phối hợp triển khai Chương trình truyền thông "Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững”.

quanly.moitruongvadothi.vn/Nang_cao_nhan_thuc_thay_doi_hanh_vi_cong_dong_ve_phan_loai_rac

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử