Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương, nhu cầu bức thiết

26/05/2021

Nguồn: Truyền hình Thừa Thiên Huế TRT

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử