Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Khởi công công trình "Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương" (Tin bài: Báo Thừa Thiên Huế)

26/05/2021

Khởi công công trình "Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương"

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử