Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Hotline: (0234) 3997799

Khởi công công trình "Mở rộng, cải tạo bãi chôn lấp rác Thủy Phương". Giải pháp trong tình thế cấp bách.

28/05/2021

https://baothuathienhue.vn/khoi-cong-cong-trinh-mo-rong-cai-tao-bai-chon-lap-rac-thuy-phuong-a100313.html?fbclid=IwAR1izbgMG9_x_trcTWSZw6m_x88pKAiKlEQnnBUyaJ8PR8ZPzf4na_yUSq4

Tin tức liên quan


Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử